Kreowanie ról

Kreowanie ról jest mechanizmem wspierającym ucieczkę w bezsilność. Argumentacja jest następująca: „Moja rola mi na to nie pozwala; nie mogę wypaść z roli”. Schemat roli z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo, a z drugiej stwarza poczucie zniewolenia. Dopóki jednostka aprobuje własną rolę i czuje, że jest w niej akceptowana przez środowisko, dopóty odgrywanie tej roli przychodzi jej z łatwością. Większość kontaktów międzyludzkich funkcjonuje bez zarzutu dzięki powszechnemu przestrzeganiu społecznych reguł gry. Osoba, która zapragnie wyłamać się z owych reguł, ryzykuje wejście w otwarty konflikt z rolami kreowanymi przez innych, tym samym traci grunt pod nogami, ale zarazem doświadcza uczucia wolności. Człowiek, który głęboko wrósł w swoją rolę, czuje się wprawdzie niewolny psychicznie, ale zarazem doświadcza poczucia bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa jest zazwyczaj silniejsza od potrzeby wolności, która jest raczej ukrytą tęsknotą aniżeli skrystalizowanym dążeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *