Komunikacja

Znacznie trudniej stworzyć w nich właściwy układ stosunków międzyludzkich, trudniejsze są drogi komunikowania się pomiędzy robotnikami a kierownictwem, większa anonimowość jednostki. Dodatnimi cechami dużych zakładów są z kolei: masowość produkcji, a tym samym niższy koszt wyrobów, lepsze możliwości w zakresie warunków środowiska pracy, urządzeń socjalnych, w zakresie awansu zawodowego itp. W małych zakładach przemysłowych natomiast obserwujemy silniejsze poczucie więzi społecznej załogi, znacznie łatwiejsze rzeczywiste współgospodarowanie zakładem pracy, bezpośrednią łączność pomiędzy kierownictwem a pracownikami oraz mniej szczebli zarządzania. Jak wynika z powyższych uwag, duże zakłady — poza efektami ekonomicznymi — dają pracownikowi lepsze warunki z punktu widzenia higieny i fizjologii pracy. Małe zakłady natomiast oferują lepsze warunki pracy z punktu widzenia psychosocjologii. Które aspekty są ważniejsze, bardziej wartościowe — trudno stwierdzić. Omawiając rolę grup społecznych, w których przebywamy, . oraz ich liczebńość, wspomnieć należy również o formach sprawowania kierownictwa i nadzoru. Bardzo często bowiem postępowanie czy zachowanie się ludzi wynika bezpośrednio ze sposobu, w jaki
ludzie ci są traktowani przez innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *