Jestem tylko człowiekiem

Większość ludzi sądzi, iż zdają sobie sprawę z tego, co czynią, a swoje postępowanie motywują utartymi twierdzeniami w stylu: „Takie jest życie. Jestem tylko człowiekiem, sam siebie nie przeskoczę. Nie ma na to żadnej rady”. Działalność edukacyjna psychoanalityków, psychologów, antropologów, socjologów, etologów prowadzących badania porównawcze bez wątpienia przyczyniła się do lepszego zrozumienia ludzkich zachowań. Nie zmieniło to jednak faktu, że nie nastąpiły żadne istotne zmiany sytuacji jednostki i społeczeństwa. Ogromny postęp dokonał się w zakresie znajomości problematyki seksualnej, wychowawczej, a także znajomości zagadnień związanych z agresją. Świadczy o tym chociażby fakt, że już od dłuższego czasu wiadomo, i to powszechnie, że autorytarny styl wychowania sprzyja ukształtowaniu osobowości autorytarnej, ślepo wierzącej autorytetom, z wszelkimi negatywnymi tego skutkami, przytaczanymi wielokrotnie w literaturze psychologicznej. Również znany jest fakt, że pochwała jest dużo skuteczniejszym środkiem wychowawczym aniżeli kara, ponieważ nagromadzone frustracje prowokują zachowania agresywne. Oczywistość tego faktu nie przeszkadza większości rodziców w upartym popełnianiu nadal tych samych błędów wychowawczych wobec swoich dzieci, a mianowicie nadużywaniu nagan i kar i, oczywiście, swego autorytetu. A więc mimo tego, że rodzice wiedzą, iż postępują niesłusznie, nadal stosują złe metody wychowawcze. Co innego teoria – a co innego praktyka. W dalszym ciągu stosuje się metody autorytarne wszędzie: w rodzinnym domu i w życiu zbiorowym, w życiu zawodowym i w instytucjach administracji publicznej. Wychowawcy nie postępują tak, jak wiedzą, że powinni, ponieważ odczuwają zbyt duży lęk przed siłą popędów i sankcjami otoczenia, a przede wszystkim przed superego, które z niezwykłą surowością egzekwuje swoje wymagania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *