Forum sonoco stryków

Jego przekonania o jedynym, niepowtarzalnym świecie, w którym on żyje. Tłumienie prawdy dokonuje się w psychice każdego człowieka w postaci uaktywniania mechanizmów obronnych, służących do „obrony” przed lękiem, iż owa prawda mogłaby zachwiać naszą samooceną. Następny rozdział jest poświęcony rozważaniom na temat lęku przed prawdą. Bezprecedensowy postęp w rozwoju nauk przyrodniczych, a zwłaszcza fizyki i nauk technicznych, już się dokonał. W chwili obecnej uczeni rozporządzają całkowitą swobodą w interpretowaniu obrazu świata. Ale priorytety nadal wyznacza kapitał. Fizyka dała ludziom do dyspozycji ogromny potencjał energetyczny. Dawne wiatraki osiągały moc około 10 KM, pierwszy silnik parowy Watta (1765) – moc 100 KM, kolejny udoskonalony silnik parowy (1850) – 10 000 KM, rakieta zaś (1955) – około 1 000 000 KM. Obecnie budujemy elektrownie jądrowe o mocy 1200 megawatów (1 600 000 KM), a więc wystarczającej do zaopatrzenia w energię elektryczną miasta wielkości Hamburga; konstruujemy też bomby jądrowe po to tylko, aby zniszczyć populację i zrównać świat z ziemią. Znamienny jest też fakt, że ludzie najpierw skonstruowali bombę, a dopiero później zaczęli budować elektrownie jądrowe. Obecnie żyjemy w dobie drugiej ery atomowej: technologią jądrową rozporządzają już nie tylko dotychczasowe mocarstwa atomowe, uprawnione do tego na mocy międzynarodowych konwencji. Do 1985 r. technologia jądrowa będzie w posiadaniu około dwudziestu krajów. W czterdziestu krajach zostaną wybudowane elektrownie jądrowe. Atomowy duch wymknął się z czarodziejskiej butelki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *