Działalność higieniczna

Umacnianie lub potęgowanie zdrowia określane także nazwą profilaktyki nieswoistej, twórczej działalnoścr higienicznej lub medycyny konstruktywnej. Dotyczy to osób zdrowych, przed zadziałaniem na ustrój czynnika chorobotwórczego. Obejmuje poczynania natury ogólnohigienicznej poprzez kształtowanie racjonalnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych warunków życia (środowiska pracy
nauki, warunków mieszkaniowych, żywienia, stosunków międzyludzkich, wychowania fizycznego i psychicznego, hartowania ustroju itp.). Działania zmierzające do umacniania zdrowia wykraczają znacznie poza bezpośredni zakres działalności instytucji ochrony zdrowia. Muszą być uwzględnione w każdej niemal dziedzinie działalności państwowej i społecznej. Ochrona zdrowia działa tu głównie poprzez inicjowanie potrzeb, działanie oświatowo-wychowawcze, nadzór zapobiegawczy i bieżący oraz bezpośrednią opiekę zapobiegawczą nad ludźmi szczególnie podatnymi ną działanie czynników chorobotwórczych (kobiety ciężarne, noworodki i niemowlęta, dzieci, młodzież itp.). * Swoiste zapobieganie chorobom (profilaktyka swoista) dotyczy także ludzi zdrowych^ ale zagrożonych konkretną chorobą. Działanie zapobiegawcze może być skierowane na jeden lub więcej spośród trzech czynników współzależnych w powstawaniu choroby: ustrój ludzki, czynnik chorobotwórczy lub środowisko (tzw. triada ekologiczna).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *