Dopiero po kilku miesiącach

U osób nie leczących się dochodzi do ogólnego zakażenia, objawiającego się wystąpieniem po kilku miesiącach tzw. osutki, czyli wysypki złożonej z drobnych plamek lub grudek, która pojawia się na’ skórze całego ciała, jest wysoce zakaźna. Wszystkie te zmiany noszą nazwę kiły wtórnej. Po 3 latach od zakażenia zaczyna się u osób nie leczonych lub źle leczonych okres tzw. kiły trzeciorzędowej, która może trwać 13^ —Higiena dla kl. IV lic. ogóln. długie~lata. Zmiany występujące w tym okresie mogą, doprowadzić’ do znacznego uszkodzenia tkanek. Na skórze obserwuje się wtedy, tzw. kilaki, czyli guzy powstające w tkance podskórnej, w mięśniach lub wychodzące z okostnej, które rozpadając się, wytwarzają owrzodzenia doprowadzające do znacznych zniekształceń. Po wielu latach wystąpić mogą też zmiany w układzie nerwowym, które są najgróź-, niejsze dla chorego. Do bardziej znanych należą tzw. paraliż postęv pujący i wiąd rdzenia. Wielkim problemem o charakterze społecznym jest sprawa kiły wrodzonej. Matka chora na kiłę może zarazić dziecko w czasie życia płodowego. Dzieci takie rodzą się z różnymi objawami choroby — ze zmianami na skórze, w narządach wewnętrznych, z zaburzeniami psychicznymi, wadami rozwoju itd., które są już nie do wyleczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *