Dominacja superego nad ego

Dominacja ta tworzy psychikę skrajnie podporządkowaną normom i wzorcom moralnym, wpojonym w procesie wychowawczym (przez autorytety), toteż jednostka żyje pod przymusem przystosowania się do otoczenia, a wszelkie impulsy wewnętrzne, odbiegające od tych norm, napawają ją lękiem. Z obawy przed agresywnymi i seksualnymi impulsami stosuje ona różne mechanizmy obronne, pomagające skuteczniej tłumić i ujarzmiać własne popędy i dążenia.
Stosowanie mechanizmów obronnych obserwuje się wprawdzie w naszym kręgu kulturowym niemal u wszystkich ludzi, nie powinno to jednakże przesłaniać faktu, że są one pierwszym objawem zaburzeń psychicznych. Częstotliwość i intensywność tłumienia impulsów z warstwy id w nieunikniony sposób prowadzą do nerwicy. Jak dochodzi do tego procesu i jaki jest jego przebieg, staram się wyjaśnić w niniejszej książce; chciałbym także udzielić jasnej odpowiedzi na pytanie, czy mechanizmy obronne są nam rzeczywiście potrzebne i czy jest możliwe, abyśmy przestali oszukiwać samych siebie. Zanim jednak padnie odpowiedź na to pytanie, trzeba zrozumieć i uświadomić sobie strukturę nieświadomego procesu obrony psychicznej. Rozpoznanie i zrozumienie tego zagadnienia jest pierwszym krokiem do uniezależnienia się od instancji psychiki (id, superego) i odblokowania umiejętności bycia szczerym i otwartym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *