Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy pdf

Trzeciej wielkiej zniewagi ludzkości dopuścił się na początku naszego stulecia twórca psychoanalizy Zygmunt Freud, twierdząc, że człowiek „nie jest panem w swoim domu”, ponieważ decydujący wpływ na jego postępowanie mają nieświadome motywy i popędy, wypływające z głębi jego psychiki. Odkryciem tym naraził się na ostre ataki ówczesnej opinii publicznej, zarzucającej mu m.in. „materializm przeczący istotnym wartościom” i tendencje pornograficzne. Faszyści wprowadzili zakaz rozpowszechniania jego książek, a w maju 1933 r. w Berlinie (Freud miał wówczas 77 lat) książki publicznie spalono. Konrad Lorenz, etolog zajmujący się m.in. problemem agresji, trafnie skomentował owe próby zatajania prawdy: „Ludzkość wszystkimi środkami broni ustanowionej przez siebie wysokiej samooceny. I czas już zaiste nawoływać do pokory i na serio starać się zmiażdżyć te powstałe z pychy hamulce, które nie dopuszczają do poznania samego siebie”. Ukrywanie prawdy nie powinno naruszać pełnego samouwielbienia autowizerunku człowieka i jego przekonania o jedynym, niepowtarzalnym świecie, w którym on żyje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *