Dilab stalowa wola

Angielscy psychologowie przewidują też, że do końca roku 2015 zostaną dokonane ważne odkrycia w dziedzinie kontroli zachowań, a także rozwiną się nowe techniki automanipulacji. Zgodnie z ich prognozami, psychologia stanie się nauką nastawioną bardziej praktycznie, a przede wszystkim zacznie odgrywać istotną rolę w procesie wychowawczym. Szczególnie interesująca wydaje się być sugestia angielskich futurologów na temat wzrostu znaczenia psychologii społecznej i indywidualnej psychoterapii. Jeśli bowiem świat ma zmierzać ku bezpiecznej przyszłości, niezbędne jest do tego celu głębsze poznanie i zrozumienie zjawisk społecznych i psychicznych. Społeczeństwo zorientowane na rywalizację i egoistycznie dążące do sukcesów osobistych musi ewoluować w kierunku społeczeństwa kooperatywnego, zdolnego do działań zespołowych. Tęsknota ludzi za solidarnością, za równością społeczną jest faktem, na który nie sposób dłużej pozostawać głuchym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *