Człowiek odsuwa od siebie myśl

Być może, mógłby przeciwstawić się krzywdzie, jaką mu się wyrządza. Ego kapituluje przed zinternalizowanymi wymaganiami superego. Obrona służy do uniknięcia uczucia lęku (lęk przed sankcjami), w rezultacie zaś tworzy się nieokreślony lęk przed życiem w ogóle. Instancja ego powinna więc nabierać mocy i dążyć do autonomii, aby móc przeciwstawić się wszechwładzy superego. Im więcej władzy zdobywa ego nad superego, tym zdrowiej i swobodniej prosperuje jednostka. Drogą do zdrowej psychiki jest więc przeciwstawienie się zinternali- zowanym autorytetom. Nietrudno w tym kontekście zrozumieć, dlaczego możni tego świata nie wspierają rozwoju psychoterapii, ponieważ ta gałąź lecznictwa powinna pozostać wyłącznie na usługach najwyższej warstwy społeczeństwa, a szary obywatel winien pozostać takim, jakim był dotychczas – podatnym na manipulację. Zażywanie środków psychotropowych należy aprobować i popierać, gdyż ich działanie łagodzi objawy bez konieczności wyjaśniania ich przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *