CHOROBY REUMATYCZNE

Gościec jest schorzeniem o dużym znaczeniu społecznym i ekonomicznym. Ocenia się, że w krajach o klimacie chłodnym i wilgotnym, przeciętnie co trzeci człowiek miał lub ma dolegliwości reumatyczne. Według danych szacunkowych przyjmuje się, że w Polsce odsetek ludzi cierpiących na choroby reumatyczne wynosi 8%. W niektórych grupach zawodowych (np. górnicy) odsetek ten jest znacznie wyższy — ocenia się go na około 17%. Istnieje kilka odrębnych postaci reumatyzmu, z których każdą cechuje różny przebieg oraz inne nieco objawy. Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że reumatyzm jest przede wszystkim cierpieniem osób stąrszych. Jest to pogląd niezupełnie ścisły. Reumatyzm jest bowiem klęską również wśród dzieci i młodzieży, u których przebiega przede wszystkim pod postacią choroby reumatycznej serca, często pozostawiając trwałą jego wadę. Zapalne postacie choroby reumatycznej rozpoczynają się najczęściej niewinnie — anginą, grypą, lekkim przeziębieniem, bólem gardła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *