Bez zanieczyszczeń

Wietrzenie jest niezbędne w każdym pomieszczeniu, nawet jeżeli jesteśmy pewni, że powietrze tam się znajdujące nie zawiera żadnych zanieczyszczeń chemicznych czy pyłów. Przebywający w pomieszczeniu ludzie wpływają na zmiany nie tylko w chemicznym składzie powietrza, ale i w zakresie cech fizycznych — zwiększa się bowiem temperatura i wilgotność powietrza, co łącznie z brakiem jego ruchu może wpływać na zaburzenia w~regulacji cieplnej organizmu. Ogrzewanie mieszkań, bez względu na system (centralne, piecowe) powinno zapewniać równomierną temperaturę pomieszczeń z wahaniami nie przekraczającymi 3—5°C oraz możliwość jej regulowania. Powierzchnia urządzeń grzejących nie powinna ze względów bezpieczeństwa przekraczać temperatury 80°C. Samo urządzenie nie powinno zanieczyszczać pomieszczenia, powinno być łatwe i bezpieczne w obsłudze. Optymalna temperatura pomieszczeń mieszkalnych, zależnie od ich przeznaczenia, wynosi od 18 do 22°C. Oświetlenie pomieszczeń powinno być dostatecznie intensywne, równomiernie rozproszone, nie dające ostrych i głębokich cieni, ani też riie nagrzewające pomieszczenia. Zarówno naturalne, jak i sztuczne oświetlenie powinno zapewniać nieszkodliwą pracę narządu wzroku, zachowanie dobrego san^opoczucia oraz dobrą wydajność pracy (patrz str. 93).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *