Begabungstests (Testy zdolności)

Poszczególne cechy sprawności umysłowej należy, oczywiście, ściślej rozróżniać. Każda z tych cech może być wykształcona w mniejszym lub większym stopniu. Potencjał umysłowy, jakim dysponuje człowiek, nie jest automatyczną tablicą rozdzielczą, lecz dynamiczną grą współzależności, czego nie da się przedstawić na ilustracji. Cechy sprawności intelektualnej stanowią fragment integralnej struktury osobowości. Struktura osobowości jest różnie ukształtowana u każdego człowieka, niektóre cechy występują z większym nasileniem, inne z mniejszym. Na przykład u menedżera zatrudnionego w zakładzie przemysłowym silniej rozbudowane są następujące obszary:
cenione wartości: ekonomia, teoria sprawność umysłowa: inteligencja, kreatywność motywacja: osiągnięcia, potrzeba dalszego rozwoju, optymizm, odwaga, dążenie do znaczenia sfera kontaktu: umiejętność negocjowania, łatwość nawiązywania kontaktów, dyplomacja, znajomość ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *