Badania

Co oznacza np. ocena lekarza stwierdzającego po zbadaniu, że dany pacjent jest zdrowy? Zazwyczaj ocena taka mówi nam, że objęte badaniem funkcje fizjologiczne danej osoby (np. tętno, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, obraz morfologiczny krwi itp.) mieszczą się w pewnych granicach przeciętnych, przyjętych dla osobnika danej  płci, wieku, zamieszkującego na danym terenie. Umownie przyjmujemy więc, że miernikiem stanu zdrowia jest określony stopień sprawności poszczególnych układów, narządów, jak i całego organizmu, obserwowany w postaci objawów, bądź badany metodami klinicznymi, niekiedy zaś mierzony próbami laboratoryjnymi. W każdym z tych ujęć zdrowie jest wartością pozytywną, obejmującą najmniej kilka elementów, z których żadnego nie jesteśmy w stanie mierzyć w sposób bezpośredni. Zdefiniowanie pojęcia „samopoczucie”, które powtarza się w przytoczonych definicjach, jest równie trudne, jak i pojęcie „zdrowie”. Mierzymy z reguły brak zdrowia, tzn. chorobę lub jej skutki. Próby oceny stanu zdrowia w oparciu o sprawność fizyczną łącznie z pomiarami wydajności pracy w warunkach przemysłowych, w oparciu o rozwój somatyczny, bądź inne mierniki pozytywne są dość obiecujące, w chwili obecnej jednak mogą być traktowane wyłącznie jako uzupełnienie mierników negatywnych. Wśród mierników pośrednich stosowanych do oceny stanu zdrowia ogółu ludności, rozróżniamy trzy zasadnicze grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *